Har du synlige blodkar på bena kan sklerosering hjelpe! Medikamentet Aethoxysklerol injiseres inn i de aktuelle blodårene, og virker irriterende på åreveggen slik at blodåren trekker seg sammen og hindrer blodgjennomstrømning. Små blodkar krever gjerne 1-2 behandlinger, mens større kan kreve langt flere. Har man store områder anbefales det å dele behandlingen over flere omganger. Blodkarene vil forsvinne gradvis etter noen uker, og endelig resultat ses først etter ca. 6 mnd. Etter behandlingen må man bruke støttestrømper eller kompresjonsbandasje i 3-7 døgn, med kompresjonsklasse 1. Det første døgnet anbefales det å ikke trene, og de to neste ukene bør man heller ikke trene løping eller styrke av bena. Rett etter behandlingen anbefales det en gåtur på 30 min.

Du kan ikke ha behandling: ved hudatrofi, smittsomme hudsykdommer, ødem, dårlig regulert diabetes, sirkulasjonsproblemer, sengeliggende, hatt blodpropp eller økt risiko for blodpropp, hjerteproblemer, under behandling med Antabus eller Metronidazol, gravid eller ammende.

Vanlige bivirkninger: lokalt hematom, irritasjon, misfarging, smerte, kløe, neovaskularisering og trombosering på injeksjonsstedet. Forbigående hudpigmentering. Sjeldne bivirkninger: allergiske reaksjoner og nekrose.

Pris: fra 1700,- avhenger av mengden medikament som må brukes/hvor mange blodkar.